Nieuwsoverzicht

VKG architectuurprijs voor Zuringhof

  • VKG architectuurprijs voor Zuringhof
  • VKG architectuurprijs voor Zuringhof

VKG architectuurprijs voor Zuringhof

Lees verder

De Vierde Toren ontwerpt en realiseert samen met Greencore eerste Nul op de Meter renovatie van gestapelde woningen in Brabant

vrijdag 15 juli 2016

Brabantse portiekwoningen energieleverend gemaakt
Eerste Nul-op-de-Meterproject gestapelde bouw in Tilburg
Woningcorporatie TBV Wonen rondt deze week samen met Greencore de duurzame renovatie van appartementengebouw Zuringhof in Tilburg af. Gedurende iets meer dan 2 maanden werden vier woningen in bewoonde staat volgens het Nul-op-de-Meter principe aangepakt. Daarmee is het één van de eerste Nul-op-de-Meter projecten in de gestapelde bouw in Nederland en het eerste in Brabant. De partijen leveren zo een belangrijke bijdrage en input aan de Energiesprong, Brabantse Deal en betaalbare woonlasten van huurders in Tilburg


Lees verder

Dok13 de geschiedenis herschreven....

woensdag 23 april 2014

DOK13 is een absurdistisch concept voor een attractiepark, ingebed in een groen stadspark op de voormalige Van Gend & Loos locatie te Tilburg, waarbinnen “activiteit & mobiliteit” centrale thema’s zijn. De Van Gend & Loos locatie wordt gekenmerkt door haar eigen DNA: een hoge intensiteit van omliggend auto- en spoorverkeer. De Vierde Toren is van mening dat dit typische karakter, in de breedste zin van het woord, inzet moet worden in de herbestemming van deze bijzondere Tilburgse locatie. Omdat herontwikkeling van deze plek gefaseerd zal gaan plaats vinden, en DOK13 slechts een deel van de totale locatie beslaat, blijft er voldoende ruimte om ook andere initiatieven, zoals het uitoefenen van buitensporten, een plaats te geven. De Vierde Toren opteert voor één of enkele relatief grote gebouwen in een parkachtige setting of wellicht geheimzinnig onder het maaiveld, aan het oog onttrokken.

Midden-Brabant heeft zich als doel gesteld het aantal toeristen van de huidige 10 miljoen te laten groeien tot 20 miljoen in 2025. Om deze ambitie te kunnen realiseren is een forse uitbreiding van het aantal toeristische activiteiten nodig. DOK13 is er daar één van! DOK13 is als themapark complementair aan het bestaande aanbod in de regio. Het is een dynamische omgeving waarin actief, interactief en educatief kan worden gerecreëerd. Beeldkracht, vervreemding, beleving en surrealisme zijn de bijzondere ingrediënten van het attractieve aanbod. DOK13 sluit daarmee aan bij dát wat Tilburg als attractiestad bijzonder maakt. Het thema “mobiliteit” blijft een continue ‘trigger’ voor incidenteel of hoogfrequent bezoek door Tilburgers, bewoners uit de regio én bezoekers uit wijdere omgeving. Om DOK13 hoogwaardig vorm en inhoud te geven is een storyline geschreven, gebaseerd op het geheime industriële verleden van Tilburg. Een voor velen onbekend verhaal. Een kapstok om verschillende attracties tot één geheel te smeden en dat kan dienen voor PR-doeleinden om Tilburg sterker te “branden” als attractie-icoon.

Bekijk hier de teaser


Lees verder

De Vierde Toren partner in de ketensamenwerking Greencore

maandag 26 augustus 2013

GreenCore richt zich op de verduurzaming van de
bestaande gebouwenvoorraad. Voor meer informatie zie www.green-core.nl


Lees verder

De Vierde Toren presenteert Teaser VGL-EXPERIENCE Tilburg

vrijdag 22 maart 2013

Met het verdwijnen van het rangeerstation en de overslagfunctie van Van Gend en Loos komt een groot gebied in het centrum van Tilburg vrij voor ontwikkeling. Voor dit gebied, "Het VGLterrein", presenteert DE VIERDE TOREN een bijzonder idee dat past bij het DNA van Tilburg.
Gemeente Tilburg zoekt naar ideeen om het gebied voor een periode van ca. 15 jaar “tijdelijk” te bestemmen. Het VGL-terrein is een reservelocatie. Wanneer in de toekomst nieuwe behoeften ontstaan, kán een meer permanent programma worden ontwikkeld.


Lees verder

DE VIERDE TOREN presenteert visie op Biodiversiteit

dinsdag 04 december 2012

Biodiversiteit heeft een prominente plaats verworven in het hedendaagse debat over architectuur en stedenbouw. Leefkwaliteit voor mensen, planten en dieren wordt in een bredere context geplaatst dan tot voor kort gebruikelijk. Het nadenken over milieu en natuur overstijgt het niveau van gebouw en stad. Ook zien we een groeiend bewustzijn over ons consumptiegedrag en onze voedselproductie. Spontane initiatieven ontstaan op gebied van stadslandbouw, en leggen nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Kleinschaligheid en lokaal handelen krijgen hierbij een nieuwe, meer duurzame betekenis. Verbondenheid met de plek is hiervan een gevolg. Zijn deze ontwikkelingen een logische reactie op een consumptiegerichte maatschappij, waarin economische drijfveren en schaalvergroting prioriteit hebben ten opzichte van de kwaliteit van leven van alle soorten....?


Lees verder

Natuurmuseum Brabant.

dinsdag 27 november 2012

Door Natuurmuseum Brabant werd aan DE VIERDE TOREN een visie gevraagd voor het verbeteren van de visuele herkenbaarheid van het museum in de stad.


Lees verder

Koningshaven

donderdag 08 november 2012

DE VIERDE TOREN is steeds op zoek naar opgaven in de Stad en Regio waar met stedenbouwkundige ingrepen ruimtelijke, functionele en sociaal-maatschappelijke verstoppingen kunnen worden opgelost. Het Koningsplein is zo’n verstopping.


Lees verder

Workshop “DE MENS ALS DRIJVENDE KRACHT IN EEN INNOVATIE ECONOMIE”, op 23 maart 2012 bij 100%BOUW druk bezocht en enthousiast ontvangen.

maandag 26 maart 2012

Wat staat de arbeidsmarkt te wachten in de nabije toekomst? Welke invloeden hebben een krimpende arbeidsmarkt, een toenemende zorgbehoefte en de snel ontwikkelende communicatietechnologie op ons sociaal / economische klimaat? Wat betekent dat voor werkgevers en werknemers binnen de bouwsector? Blijven arbeidsverhoudingen verdeeld volgens traditioneel model of vraagt een nieuwe tijd om aanpassingen?


Lees verder

Het Nieuwe Werken

dinsdag 20 maart 2012

Speciaal voor ondernemers in de bouw organiseert DE VIERDE TOREN, in samenwerking met 100%BOUW, op vrijdag 23 maart a.s. onder de titel DE MENS ALS DRIJVENDE KRACHT IN EEN INNOVATIE ECONOMIE een workshop.


Lees verder

De Vierde Toren presenteert Leisurestrip

zondag 11 december 2011

Afgelopen woensdag 7 december is door de Kamer van Koophandel en
MIDPOINT BRABANT in Villa Media een bijeenkomst georganiseerd onder
het motto “Concept zoekt ondernemer”. DE VIERDE TOREN was één van de acht bedrijven die zich met hun concept "De Leisurestrip" presenteerden aan een grote groep van belangstellenden uit het bedrijfsleven en ambtelijke ondersteuning.


Lees verder

Uitslag prijsvraag Spoorzone bekend

vrijdag 24 juni 2011

Ontwerp van De Vierde Toren voor Spoorzone in Tilburg werd hoog gewaardeerd door de jury, vanwege het oplossend vermogen van het stedelijke probleem, het doorbreken van de barriere tussen Tilburg Noord en Centrum.


Lees verder

Workshop sociale Media in de bouw succesvol!

woensdag 27 april 2011

Afgelopen donderdag 21 april organiseerde De Vierde Toren een bijzonder geslaagde bijeenkomst met meer dan 60 bezoekers. De workshop sociale media in de bouw in samenwerking met 100% BOUW bood een goed inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de bouw nog op dit vlak te wachten staan.


Lees verder

De Vierde Toren

woensdag 20 april 2011

De Vierde Toren is een onafhankelijk samenwerkingsverband van architecten en stedenbouwkundigen in Midden-Brabant dat innoverende visies genereert op complexe ruimtelijke vraagstukken.


Lees verder

Workshop Social Media in de bouw

woensdag 20 april 2011

Sociale Netwerken als LinkedIn en Twitter zijn ‘booming’, en helpen ondernemers hun bedrijf te innoveren. Steeds meer ondernemers in de bouw zien de waarde van deze sociale media in, echter zij weten vaak niet goed hoe hiermee te beginnen en hoe deze strategisch in te zetten.


Lees verder