De Vierde Toren presenteert Leisurestrip

Datum:11 december 2011

De heer Leo Beckers, coördinator Leisure van Midpoint Brabant verzorgde
de inleiding en de heer Erik van den Brand, oud directeur Productontwikkeling
& Ontwerp bij De Efteling, verzorgde samen met enkele lokale ondernemers
uit de Leisure-sector, een presentatie over “De kracht van concepten voor uw
bedrijf”.
DE VIERDE TOREN was één van de acht bedrijven die zich met hun concept
presenteerden aan een grote groep van belangstellenden uit het bedrijfsleven
en ambtelijke ondersteuning.
DE VIERDE TOREN doet een studie naar ontwikkelingsmogelijkheden in het
gebied tussen Tilburg en Waalwijk, onder de naam “LEISURESTRIP”.
De actualiteitswaarde van het z.g. “MAST-terrein” ten noorden van
bedrijventerrein Kraaiven was ruim een jaar geleden aanleiding om een
nieuwe bestemming voor dit terrein te bedenken. Gedacht werd aan een
nieuw voetbal-stadion voor Willem-II, met congrescentrum, concerthal en
wielerbaan. Een Transferium bij dit stadion wordt gekoppeld aan een
snelverbinding naar het centrum van Tilburg.
Door diverse gesprekken en overleg met belanghebbende partijen in de
directe omgeving, is de studie verder uitgebreid naar een toekomstvisie over
Leisure-mogelijkheden op de lijn van Tilburg naar Waalwijk. In deze visie kan
toerisme en recreatie voor de stad Tilburg en de regio Midden-Brabant
worden versterkt en uitgebouwd. In het verlengde hiervan kan de aantrekkingskracht
van Midden-Brabant als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven
worden verhoogd, en wordt de economie in de regio gestimuleerd.
Economisch en als aantrekkingskracht voor Midden-Brabant, ligt er een geweldige
en uitdagende opgave met een diversiteit aan mogelijkheden. Een
uitwerking van het plan kan honderden banen extra in de regio opleveren.
De Leisurestrip schetst een mogelijk toekomstbeeld voor het gebied met Leisure,
gezondheid, recreatie, ontspanning, natuur en duurzaamheid als belangrijkste
thema’s.
Bestaande waarden, kansen en potenties zijn onderzocht tegen de
achtergrond van de identiteit van stad en de natuurrijke regio.
Met het vizier op “BRABANT STAD culturele hoofdstad in 2018" als impuls
voor Tilburg en de hele regio Midden-Brabant een uiterst actueel onderwerp.

Nieuwe functies in het gebied bestaan o.a. uit transferia in Waalwijk en
Tilburg, diverse horeca- en hotelvoorzieningen, informatiecentrum t.b.v. de
Loonse en Drunense Duinen, wellness, outdoor sporten, een zorgcampus,
educatiecentrum voor duurzame energie, een afvalmuseum en een stadion
voor Midden-Brabant. Alle voorzieningen worden op termijn middels een
“parkway” met elkaar verbonden.

Meer informatie>

« Ga terug naar het overzicht