Koningshaven

DE VIERDE TOREN is steeds op zoek naar opgaven in de Stad en Regio waar met stedenbouwkundige ingrepen ruimtelijke, functionele en sociaal-maatschappelijke verstoppingen kunnen worden opgelost. Het Koningsplein is zo’n verstopping. Zeker nu de te bouwen Stadswachter een feit wordt, welke als scharnierpunt tussen stad en Piushaven kan functioneren, is het herinrichten van het Koningsplein een uitgelezen moment om aan een bredere stadsstroom ontwikkelingskansen te bieden.
DE VIERDE TOREN ontwikkelde hiervoor een visie. Met publicatie ervan is gewacht om de studentenplannen voor het Koningsplein (CAST Ontwerpmarathon Februari 2012) niet te doorkruisen. Nu er onder het enthousiasme van Burgemeester Noordanus wordt gefocust op een bypass via de Emmapassage, Stadsstraat naar de Markt, is het een goed moment voor een nadere analyse. Niet ontkend kan worden dat met de bypass van Noordanus het winkelrondje wordt afgerond. De vraag is of we een levende stad Tilburg nu al iets moeten afronden ? Wordt het niet tijd toekomstgericht te blijven nadenken over ontwikkelingsmodellen welke onze stad vooruit helpen ? In 1986 werd reeds deze bypass door een werkgroep van de BNA-Midden Brabant gepropageerd als vervolg op de door de Gemeente Tilburg georganiseerde prijsvraag “De Compacte Stad”. De gedachten over de compactheid van de stad Tilburg staan nu 30 jaar later in een geheel ander daglicht. Deze compactheid heeft zich verder uitgerekt tot bijvoorbeeld de Piushaven, de Spoorzône, de daarboven gelegen wijk Theresia, de Cultuurzône met museum De Pont en staat ook de komende 30 jaar niet stil.
Tegelijkertijd focussen op al deze te ontwikkelen gebieden is financieel technisch bedreigend. Dat is begrijpelijk. We moeten op lange termijn plannen willen maken. Plannen waar bijvoorbeeld ook naast de bypass van Noordanus wordt nagedacht over de vitaliteit van onze hoofdaders.
De visie van DE VIERDE TOREN voorziet in een gedeeltelijke sloop van onrendabele bebouwing van het Koningplein en een nieuwe invulling met kantoren voor de gemeente en woningbouw. Op de begane grond kan horeca het plein versterken. Door de nieuwe invulling wordt het plein aangenamer van schaal en ontstaat er een schakel tussen de binnenstad en het nieuwe Piushavenkwartier.
Het nieuwe plein is efficiënter van afmeting en bedient met een zelfde vloeroppervlak de huidige marktfunctie.

« Ga terug naar het overzicht