Natuurmuseum Brabant

Door Natuurmuseum Brabant werd aan DE VIERDE TOREN een visie gevraagd voor het verbeteren van de visuele herkenbaarheid van het museum in de stad. Het programma van het Natuurmuseum is met name gericht op vergroting van de exposure van het museum en het reorganiseren van de logistieke mogelijkheden in relatie tot de toegang van het museum. Het feit dat het museum is gelegen aan de te herinrichten Spoorlaan met aan de overzijde de vernieuwing van het busstation en het nieuwe Tilburion, heeft er toe geleid dat de door het Natuurmuseum geformuleerde opgave in een breder perspectief geplaatst is waarbij herinrichten van de directe omgeving hoek Spoorlaan – Utrechtsestraat, Stedelijk, Sociaal-Maatschappelijk, maar ook Cultureel en Economisch resultaat kan innoveren.
DE VIERDE TOREN wil hiermee een bijdrage leveren aan het Stadsdebat.

« Ga terug naar het overzicht