Visie op biodiversiteit

DE VIERDE TOREN presenteert visie op Biodiversiteit

In het najaar van 2011 schreef het Nederlands Architectuurinstituut (Nai) samen met het Ministerie van Economische Zaken een ontwerpprijsvraag uit onder de naam “The Green Architecture Competition”.
Voor DE VIERDE TOREN was dit een gelegenheid haar visie te presenteren op het gebied van biodiversiteit. Realisme staat daarin centraal. De inzending “Just one rule .....” toont een strategie die door toevoeging van slechts één regel in het Bouwbesluit een grote impuls geeft aan de “vergroening” van steden. Basisgedachte is dat open plekken en braakliggende terreinen economische betekenis moeten krijgen. Van het idee dat onbebouwde terreinen alleen waardevol kunnen worden wanneer er sprake is van bebouwing, wordt afstand gedaan.

Biodiversiteit
Biodiversiteit heeft een prominente plaats verworven in het hedendaagse debat over architectuur en stedenbouw. Leefkwaliteit voor mensen, planten en dieren wordt in een bredere context geplaatst dan tot voor kort gebruikelijk. Het nadenken over milieu en natuur overstijgt het niveau van gebouw en stad. Ook zien we een groeiend bewustzijn over ons consumptiegedrag en onze voedselproductie. Spontane initiatieven ontstaan op gebied van stadslandbouw, en leggen nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Kleinschaligheid en lokaal handelen krijgen hierbij een nieuwe, meer duurzame betekenis. Verbondenheid met de plek is hiervan een gevolg. Zijn deze ontwikkelingen een logische reactie op een consumptiegerichte maatschappij, waarin economische drijfveren en schaalvergroting prioriteit hebben ten opzichte van de kwaliteit van leven van alle soorten....?

Onderstaande stelling vormde een inspiratie in het denken over biodiversiteit en oorspronkelijkheid;

Moderne habitat
“Onze hedendaagse samenleving speelt zich af in een sterk geconditioneerde omgeving. De afstand tussen onze kunstmatige lifestyle en biologische komaf is groter dan ooit. Is dit vreemd? Nee! In een artificieel, high-tech landschap is vervreemding van de oorsprong een logisch gevolg. Onze “habitat” is verplaatst naar de cyberspace, onze dagelijkse behoeften worden gestuurd door bits, zintuigen worden overgenomen door apps. De aarde is verworden tot een nutsvoorziening. Ons immuunsysteem zo sterk gedevalueerd dat massaal griepprikken worden toegediend. Onze drang de “natuur” te beheersen wordt op de proef gesteld door het wassende water. We zijn het zicht op oorspronkelijkheid verloren. Vooruitgang is het credo!”


Voor de visie “Just one rule .....” werkte DE VIERDE TOREN samen met de volgende experts:

Mw. ir. A.L. Westerveen, procestechnoloog / veterinair natuurgeneeskundig consultant
Mw. ing. Y.H.C. Smulders, tuin- en landschapsontwerp
Dhr. Lex Querelle, bosbeheerder Natuurmonumenten
Dhr. ir. R. Blondel, stedenbouwkundige

« Ga terug naar het overzicht