Tilburg Noord - Stokhasselt, Tilburg

Stokhasselt is een uitbreidingswijk in het stadsdeel Tilburg-Noord. De wijk is in de '60-er jaren ontworpen volgens de toen geldende opvattingen: wonen, werken, groen en verkeer functioneel gescheiden in een ruime en open stedenbouwkundige structuur. De wijk voorzag in een regelmatig patroon van diverse woningtypen en richtte zich voornamelijk op de werkende middenklasse.

Na 50 jaar is de maatschappelijke context van Stokhasselt veranderd. Nog steeds is de ruimtelijke kwaliteit prominent aanwezig, maar qua bevolkingssamenstelling is er sprake van een toenemende segregatie. Het grote woningaanbod in het lagere huursegment leidt tot concentraties van minder draagkrachtige groepen bewoners, vaak te onderscheiden naar etnische of culturele komaf. De sociale- en beheersproblemen welke daarmee verband houden hebben een negatief effect op het imago en de leefbaarheid van de wijk.

Hierin ligt voor De Vierde Toren de aanleiding om op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en oplossingen. In deze visiepresentatie zijn nieuwe inzichten ontwikkeld voor Stokhasselt, teneinde ongewenste sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen te keren! Als prominent huiseigenaar in de sociale verhuursector is corporatie WonenBreburg door ons geïnformeerd omtrent onze wens een dergelijke visie te ontwikkelen. De enthousiaste en open houding van WonenBreburg heeft ons vervolgens geïnspireerd bij de totstandkoming van deze visie.

« Ga terug naar het overzicht