Leisurestrip

De 'Leisurestrip' geeft een toekomstvisie op het gebied tussen Tilburg en Waalwijk wat is opgespannen langs de Midden-Brabantweg N261. Leisure, gezondheid, recreatie, ontspanning, natuur en duurzaamheid vormen hierin de dragende thema’s. Bestaande waarden, karakters en bedreigingen van het gebied zijn als uitgangspunten gekozen. Kansen en potenties zijn onderzocht tegen de achtergrond van de identiteit van stad en regio. De visie stelt bestaande voorzieningen in het gebied maar ook van de betrokken gemeenten / stadscentra centraal en voegt waar wenselijk nieuwe functies toe. Alle ingrepen zijn hieraan gerelateerd en complementair.

Door verschillende functies integraal en vanuit verschillende gezichtsvelden te benaderen worden antwoorden gevonden op ruimtelijke vraagstukken. Daarmee ontstaat een nieuwe kijk op bekende problemen. De 'Leisurestrip' is geen stedenbouwkundig ontwerp maar de verbeelding van een toekomstvisie op een levendige stadsregio, waarbij wordt ingezet op leisure, gezondheid, recreatie, natuur en milieu. Bereikbaarheid en vervoer zijn daaraan onlosmakelijk verbonden.

« Ga terug naar het overzicht