Planstudie Hart van Brabantlaan, Tilburg

In een architectuurpresentatie wordt een voorlopig beeld geschetst van de mogelijke grootschalige invulling van een gebied aan de Hart van Brabantlaan te Tilburg. Het terrein wordt begrensd door de St. Ceciliastraat, het spoor en de Gasthuisring. Het totale programma omvat ongeveer 10.000 m2 kantoren en commerciële ruimten, alsook de huisvesting voor ca. 700 buitenlandse exchange-studenten en expats. Een berekende aanname is dat hiertoe tevens ca. 400 parkeerplaatsen benodigd zijn. In het gebouw is -behalve voor wonen en werken- onder meer ruimte voor sport, recreatie en een mensa voor de studenten.

Wij hebben een groot hybride bouwblok, welke als een duidelijke, zelfstandige entiteit zal worden ervaren, als uitgangspunt gekozen. Het gepresenteerde gebouw fungeert als een alzijdige ‘self-supporting’ massa, waarbij de buitenruimte, als resultante van het gebouw, een interessant visueel overgangsgebied richting het westen van de stad gaat vormen.
Het gebouw bestaat in de basis uit een tweetal kantoorlagen van elk ca. 4.500 m2 en vier parkeerlagen (aan de spoorzijde). Aan de St. Ceciliatraat is de ontsluiting van de garage gelegen. Bovenop de garage is ruimte voor een aan de buitenlucht gelegen sportzone die door zijn maat geschikt te maken is voor voetbal, tennis, basketbal, golf e.d. De bovenbouw, gelegen op de kantoren en de garage / sportzone, bevat de woonlagen.

« Ga terug naar het overzicht